„Viete, že matematika vie byť aj veselá, zaujímavá a zábavná?
Potrebujete len vhodné hry a učebné pomôcky.“

TANGRAM

HRAVÁ MATEMATIKA

Motivačná učebná pomôcka k vyučovaniu matematiky, ktorá je určená pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Túto pomôcku odporúča Ministerstvo školstva SR používať vo vyučovacom procese.

ZMAZÁČIKY

Zmazáčik je špeciálna fólia, do ktorej je fixne vlisovaná tlačená predloha s rôznymi námetmi, ako napr. kalendár prírody, písmená tlačené aj písané (abeceda), číslice, štvorcová sieť, alebo čistá strana, na ktorej si môže dieťa ľubovoľne písať alebo kresliť obrázky.

Výhodou a prednosťou tejto pomôcky je, že na fólii napísané, či nakreslené záznamy možno zmazať, teda vygumovať obyčajnou gumou. Na fóliu odporúčame písať ceruzkou tvrdosti HB, tiež obyčajným guličkovým perom. Na fóliu sa dá tiež písať farebným ceruzkami, ako aj fixkami. Záznam fixkami, (nie permanentnými), možno prípadne mierne navlhčiť a tiež sa dá obyčajnou gumou vygumovať. Tým, že záznamy na Zmazáčiku môžeme vygumovať a písať znovu, ušetríme množstvo papiera a tým je táto pomôcka aj ekologická.
Didaktickým prínosom je skutočnosť, že sa deti môžu hrať (máme na mysli hry, ako napr. lode, koliesko a krížik – piškvorky), alebo sa zaoberať rozmanitými úlohami v pokoji, bez stresu, keďže nevydarené pokusy môžu zmazať, teda vygumovať.
Z psychologického hľadiska to pre deti znamená jednu z možností posilnenia sebadôvery a tým aj individuality dieťaťa. Zmazáčik plní aj didaktický zámer – od hry k obľúbenej učebnej pomôcke.

Túto pomôcku odporúča Ministerstvo školstva SR používať vo vyučovacom procese.

Na stiahnutie

Národný projekt

AKO ROZVÍJAŤ PRIESTOROVÚ
PREDSTAVIVOSŤ V MATERSKEJ ŠKOLE

(Pohrajme sa s tangramom)

1. diel

Národný projekt

AKO ROZVÍJAŤ PRIESTOROVÚ
PREDSTAVIVOSŤ V MATERSKEJ ŠKOLE

(Pohrajme sa s tangramom)

2. diel

e-shop Škola.sk

O autorke

Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Poznáme ju ako vysokoškolskú učiteľku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Je nadšenou popularizátorkou matematiky pre všetky vekové kategórie, od predškolského veku až po učiteľov v pedagogickej praxi. Snaží sa prostredníctvom netradičných metód, hier, hlavolamov a motivačných učebných pomôcok ukázať aj tú zaujímavú, zábavnú tvár matematiky, takto vzbudiť záujem a rozvíjať vzťah k matematike, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vzdelania, ako aj ukázať cestu, ako ju s menšou námahou zvládnuť.

GRANTY A PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

  • Vedúca projektu KEGA 2008 – 2011: „Inovácia študijných plánov v príprave pedagogických pracovníkov za účelom rozšírenia ich kompetencií pre využitie v pedagogickej i spoločenskej praxi“,
  • Vedúca projektu KEGA 2011 – 2014: „Rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky ZŠ a SŠ v rámci kontinuálneho vzdelávania“,
  • Na r. 2013 – 2018 bol MŠVVaŠ SR akreditovaný ako autorke a garantke program kontinuálneho vzdelávania: „Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ“,
  • Na r. 2019 – 2024 bol ako spoluautorke s PaedDr. Petrom Vankúšom, PhD. na MŠVVaŠ SR akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol realizovaný do konca roku 2020: „Aktivizujúce motivačné metódy, formy a prostriedky na rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k matematike na ZŠ a SŠ“,
  • Na r. 2013 – 2017 bol ako garantke a autorke zamerania a obsahu akreditovaný v spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom, Ševčenkova11, 850 05 Bratislava, v rámci Operačného programu Vzdelávanie a s Európskym sociálnym fondom EÚ program kontinuálneho vzdelávania: „Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní“.

Ocenenia

strieborná medaila UK

zlatá medaila UK

medaila sv. Gorazda

pamätná zlatá medaila UK

certifikát britskej encyklopédie

SLOVÁ AUTORKY

„Matematiku využíva každý z nás, nech už máme povolanie akékoľvek. Pôsobí na rozvoj takých schopností a vlastností, ktoré sú potrebné aj pri učení sa iných predmetov a v živote vôbec, ako je presnosť, dôslednosť, systematickosť, ale aj sebadôvera. Matematika rozvíja logické i tvorivé myslenie, opierajú sa o ňu vedné odbory, využíva sa napr. aj v umení...

Matematika dokonca rozvíja schopnosti, ktoré môžu prispieť k životnej úspešnosti. Jednou z nich je priestorová predstavivosť, ktorá podľa psychológov súvisí so životnou úspešnosťou.

Predstavte si len, o čo väčšie možnosti výberu povolaniu majú tí, ktorí majú radi matematiku! Aj preto je mojou snahou popularizovať matematiku a žiakom, učiteľom z praxe, ale aj budúcim učiteľom prezentovať a učiť využívať netradičné metódy, hry a učebné pomôcky , aby sa žiaci nebáli tohto predmetu a nevideli v ňom strašiaka. Matematika je vlastne medzinárodným jazykom a mala by byť zrozumiteľná každému.

To všetko ma viedlo k tvorbe a neskôr aj k výrobe motivačných učebných pomôcok, ako aj k oboznamovaniu učiteľov s možnosťami ich čo najefektívnejšieho využívania. Účinnosť tohto zámeru som si overila prostredníctvom pedagogických výskumov, grantov MŠ SR, projektov, ako aj počas pedagogického pôsobenia na FMFI UK v rámci didaktiky matematiky. Potešilo ma množstvo pozitívnych ohlasov, získaných na základe dotazníkového prieskumu v rámci programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale aj pre učiteľov MŠ, pretože rozvíjať vzťah k matematike je potrebné čím skôr, už v rámci predškolského vzdelávania. Dosť často si totiž deti už v tomto veku vytvárajú vzťah k matematike aj na celý život.

Ako príklad úspešného, realizovaného projektu uvádzame: v r. 2013 – 2018 bol MŠVVaŠ SR akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania: „Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ.“

Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Motto 1:
„Matematika je ako krásna krajina, plná prekvapení, objavov. Je vzácne preniknúť do jej tajov, stať sa súčasťou tejto obdivuhodnej krajiny, ktorej sa pri troche snahy a dobrej vôle môžeme naučiť rozumieť.“

Motto 2:
„S matematikou je človek bohatší, viac rozumie a lepšie poznáva život a svet okolo seba.“

Motto 3:
„Matematika znamená kultúru myslenia, otvára nám cestu na tú najúžasnejšiu cestu poznania.“

Motto 4:
„Predstavivosť robí náš svet zaujímavejším, farebnejším, bohatším ...“

Motto 5:
„Viete, že matematika vie byť aj veselá, zaujímavá a zábavná? Potrebujete len vhodné hry a učebné pomôcky.“

Motto 6:
„Matematika ako medzinárodný jazyk spája celý svet, obohacuje myslenie.“

Kontakt

Kontakt na predajcu:
Kontaktné osoby:

Radoslava Škutová
tel.: +421 917 347 678
e-mail: eshop@skola.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 50293893
DIČ: 2120289468
IČ DPH: SK2120289468

Sídlo:
Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava

Výdajné miesto:
Škola.sk, s.r.o.
FMFI UK, Mlynská Dolina
842 48 Bratislava
Sídlo:
 
Výdajné miesto: